Dafydd regularly teaches and leads workshops in writing, theatre creation, composition and devising.

Watch Daf’s Top Tips for writing on the BBC website.

Have a look at what Daf says about his Writing Process on the BBC website.

He teaches beginners, students and professionals and has taught all over the world at academic institutions, theatres and festivals.

He is also regularly invited to speak in seminars and contribute to panel discussions.

He has taught/spoken at the following institutions: HONG KONG ACADEMY FOR PERFORMING ARTS; MERCHED Y WAWR; NORTHWESTERN UNIVERSITY, CHICAGO; THE ROYAL SCOTTISH ACADEMY OF MUSIC AND DRAMA; THE ROYAL WELSH COLLEGE OF MUSIC AND DRAMA; THE UNIVERSITY OF ABERYSTWYTH; THE UNIVERSITY OF BRISTOL; THE UNIVERSITY OF CARDIFF; THE UNIVERSITY OF GLASGOW; THE UNIVERSITY OF SOUTH WALES; THE UNIVERSITY OF WALES and THE WELSH ACADEMY.

He has spoken at various festivals including: THE EDINBURGH FESTIVAL; GWYL ARALL; GWYL MAP and TAFWYL.

He has also taught courses/led workshops for: BATTERSEA ARTS CENTRE; GALERI, CAERNARFON; GATE THEATRE, LONDON; LIVING PICTURES; LYRIC THEATRE, HAMMERSMITH; SHERMAN CYMRU; MESS UP THE MESS THEATRE COMPANY AND WALES ARTS INTERNATIONAL.

Mae Dafydd yn dysgu ac yn arwain gweithdai ar sgwennu, creu theatr, cyfansoddi a dyfeisio yn rheolaidd.

Dyma Dafydd yn trafod ei Ddosbarth Meistr yng Ngŵyl MAP 2014.

Mae’n dysgu’r di-brofiad, myfyrwyr a phobl proffesiynol ac wedi dysgu dros y byd mewn sefydliadau academaidd, theatrau a gwyliau.

Mae’n aml yn siarad mewn seminarau neu’n cyfrannu at drafodaethau panel.

Mae wedi dysgu/siarad yn y sefydliadau canlynol: YR ACADEMI GYMREIG; COLEG BRENHINOL CERDD A DRAMA CYMRU; HONG KONG ACADEMY FOR PERFORMING ARTS; MERCHED Y WAWR; THE ROYAL SCOTTISH ACADEMY OF MUSIC AND DRAMA; PRIFYSGOL ABERYSTWYTH; PRIFYSGOL BRYSTE; PRIFYSGOL CAERDYDD; PRIFYSGOL CYMRU; PRIFYSGOL DE MORGANNWG; PRIFYSGOL GLASGOW a PHRIFYSGOL NORTHWESTERN, CHICAGO.

Mae wedi siarad mewn sawl gŵyl gan gynnwys: GŴYL CAEREDIN; GŴYL ARALL; GŴYL MAP a TAFWYL.

Mae hefyd wedi dysgu cyrsiau/rhedeg gweithdau dros y theatrau canlynol: BATTERSEA ARTS CENTRE; CWMNI THEATR MESS UP THE MESS; GALERI, CAERNARFON; GATE THEATRE, LLUNDAIN;  LIVING PICTURES; LYRIC THEATRE, HAMMERSMITH; SHERMAN CYMRU a WALES ARTS INTERNATIONAL.