Y Nyth is Dafydd’s translation of The Flock, a Danish play for young people by Jesper Wemler. It is published by Gwasg Gomer and tells the story of Vic, Louise, Tülin, Claire and Maria: a street gang who’ll do anything to survive.

Buy the script:

http://www.gomer.co.uk/index.php/books-for-adults/plays/y-nyth.html

Cyfieithiad Cymraeg Dafydd o ddrama Ddaeneg Jesper Wemler – The Flock – yw Y Nyth. Mae’r ddrama wedi ei chyhoeddi gan Wasg Gomer.

Aelodau o gang o ferched mewn dinas ddienw yw Vic, Louise, Tülin, Claire a Maria. Mae’r pump ohonyn nhw yn eu harddegau, ac yn byw allan ar y stryd, ble does dim i’w hamddiffyn. Rhaid iddyn nhw edrych ar ôl ei gilydd, achos does neb arall yn becso amdanyn nhw. Y nyth yw popeth i’r criw; yma mae nhw’n perthyn a dyma ble mae nhw’n ddiogel.

Dyma ddrama sy’n ddarlun gonest o gymdeithas heb reolau heblaw am reolau’r gang. Stori drist yw hi ar un olwg, ac eto, mae’r chwaeroliaeth yn fyw ac yn gryf ymysg y merched ar y stryd. Mae’r ddrama hon yn edrych ar bynciau cyfoes sy’n berthnasol i ddisgyblion ysgol uwchradd heddiw.

Prynwch y script:

http://www.gomer.co.uk/index.php/books-for-adults/plays/y-nyth.html