‘A watershed play…changed the landscape of Welsh language theatre forever.’ Tim Price, Contemporary Welsh Plays

‘One of the most skilful, interesting, profound – and long-awaited – plays in the history of Welsh theatre in the last century…a new chapter in the history of Welsh theatre.’ Tu Chwith

‘The best Welsh language play written in my lifetime.’ Wales Arts Review

‘A piece of theatre…that changes the artistic landscape of the country that produced it.’

Buzz Magazine

‘A pioneering drama…a wonderful love letter written to the capital city.’ Barn

‘A stereo-type busting cultural event.’ The Scotsman

‘Startling depth…a powerful, gratifyingly enigmatic play.’ Guardian

 

Since its opening night in Cardiff in 2010, Dafydd’s first full-length play has travelled around Wales three times, entertained sell-out audiences in London, appeared at Edinburgh as part of the British Council Showcase, and transferred to the Tapiei Arts Festival in Taiwan.

 

When the shit hits the fan, you don’t run, you don’t choose something or someone else. Love means you’ve already made that choice.

 

Llwyth was directed by Arwel Gruffydd, and originally produced by Sherman Cymru, before becoming a co-production with Theatr Genedlaethol Cymru.

Following Aneurin and his ‘tribe’ – Dada, Rhys and Gareth – on a night out in Cardiff on the eve of an international rugby game, the play casts a critical eye on the themes of Welshness, masculinity, belonging and love. Brothers in arms? Or every man for himself? Llwyth investigates what means to belong to various ‘tribes’ in contemporary Wales.

Dafydd was also composer and Musical Director on the show, and worked with over ten different choirs during the course of the three tours.

Llwyth has been the subject of academic studies, a documentary on the Welsh-language channel S4C, and is published in Contemporary Welsh Plays by Bloomsburythe first time a Welsh-language play has appeared its original language in an anthology of this kind.

Llwyth became a cultural phenomenon and is considered by many as one of the Welsh language’s most successful plays.

 

‘Un o’r dramâu mwyaf crefftus, difyr, dwys – a hir-ddisgwyliedig – yn hanes theatr Cymru dros y ganrif ddiwethaf.’ Tu Chwith

‘Drama arloesol…mae’r sgript yn hynod, hynod fedrus…llythyr caru gogoneddus wedi’i ysgrifennu i’r brifddinas.’ Barn

‘A watershed play…changed the landscape of Welsh language theatre forever.’ Tim Price, Contemporary Welsh Plays

‘The best Welsh language play written in my lifetime.’ Wales Arts Review

‘A piece of theatre…that changes the artistic landscape of the country that produced it.’

Buzz Magazine

‘A stereo-type busting cultural event.’ The Scotsman

‘Startling depth…a powerful, gratifyingly enigmatic play.’ Guardian

 

Ers ei pherfformiad agoriadol yng Nghaerdydd yn 2010, mae drama gyntaf Dafydd wedi bod ar daith o amgylch Cymru dair gwaith, wedi diddanu cynulleidfaoedd yn Llundain, wedi ymddangos yng Ngŵyl Ymylol Caeredin fel rhan o Arddangosfa y Cyngor Prydeinig, a theithio i Ŵyl Gelfyddydol Taipei yn Taiwan.

 

When the shit hits the fan, ti ddim yn rhedeg, ti ddim yn dewis rhywbeth neu rywun arall. Mae cariad yn golygu ti ‘di neud dy ddewis yn barod.

 

Cafodd y ddrama ei chyfarwyddo gan Arwel Gruffydd, a’i chynhyrchu’n wreiddiol gan Sherman Cymru, cyn dod yn gyd-gynhyrchiad â Theatr Genedlaethol Cymru.

Yn dilyn hanes Aneurin a’i lwyth – Dada, Rhys a Gareth – ar noson allan yng Nghaerdydd ar noson gêm ryngwladol, mae’r ddrama’n taflu golwg feiddgar ar Gymreictod, gwrywdod, perthyn a chariad. Pan ddaw Gavin, bachgen ifanc i’w plith, mae eu brawdgarwch yn sydyn ar brawf. Dros Gymru? Dros gyd-ddyn? Neu bawb drosto’i hun? Yn ogystal ag archwilio natur ‘llwyth’ cyfeillgarwch, mae’r ddrama hefyd yn gofyn beth yw hi i berthyn heddiw yn y Gymru gyfoes?

Dafydd oedd hefyd yn gyfrifol am gerddoriaeth y sioe a bu’n gweithio gyda dros ddeg o gorau yn ystod y tair taith fel y cyfarwyddwr cerdd.

Mae Llwyth erbyn hyn wedi bod yn destun sawl erthygl academaidd, rhaglen ddogfen ar S4C (Llwyth: Y Daith i Taiwan), ac wedi ei chyhoeddi yn y llyfr Contemporary Welsh Plays gan Bloomsbury. Dyma’r tro cyntaf i ddrama Gymraeg ei hiaith gael ei chyhoeddi mewn antholeg tebyg.

Daeth Llwyth yn ffenomenon ddiwylliannol ac mae’n cael ei chydnabod gan nifer fel un o ddramâu mwyaf llwyddianus yr iaith Gymraeg.