In February, 2014, Fe Ddaw’r Byd i Ben was presented as a work in progress showing at the Sherman theatre, Cardiff.

 

When Sara returns home after five years of silence, announcing judgment day, her Mother, Ethni, is determined to host the last supper.

But whilst Sara expects the end of the world, her twin, Catrin, is expecting a baby; little Mabli wants to be a nun and Dadi’s in the ice cream carton in the study.

As the farm falls to pieces around them and the rapture approaches, the family must confront the grief that has torn them apart, and through facing the end, begin to live once again.

 

Commissioned and directed by Mared Bryn and produced in partnership with the Royal Welsh College of Music and Drama, it was performed, designed and technically managed by students as part of their training. Established actors Siw Hughes and John Norton also joined the students.

This play was a work in progress developed with the students of the Royal Welsh College of Music and Drama.

Dafydd is now further developing the drama under the title Finlandia.

http://www.walesonline.co.uk/whats-on/arts-culture-news/playwright-dafydd-james-very-special-6680559

http://poblcaerdydd.com/fe-ddawr-byd-i-ben/

Photographs and images by Kirsten McTernan.

Artwork by Cadi Lane.

Yn Chwefror, 2014, cyflwynwyd Fe Ddaw’r Byd i Ben fel ‘gwaith mewn datblygiad’ yn theatr y Sherman, Caerdydd.

 

Pan ddaw Sara adref ar ôl pum mlynedd o ddistawrwydd a chyhoeddi dydd y farn, mae ei Mam, Ethni, yn benderfynol o gynnal y swper ola.

Ond tra bod Sara’n disgwyl diwedd y byd, mae ei hefaill, Catrin, yn disgwyl babi; mae Mabli fach eisau bod yn lleian ac mae Dadi yn y carton hufen ia yn y stydi.

Wrth i’r fferm ddadfeilio o’u hamgylch a’r amser penodedig agosáu, rhaid i deulu ar chwâl ailystyried y galar sydd wedi’u huno a’u hollti, a thrwy wynebu’r diwedd, ddechrau byw unwaith eto.

 

Comisiynwyd a chyfarwyddwyd y gwaith gan Mared Bryn. Cafodd ei chynhyrchu mewn partneriaeth â Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru â’r myfyrwyr yn perfformio, dylunio, a rheoli’r sioe yn dechnegol fel rhan o’u hyfforddiant. Ymunodd yr actorion profiadol Siw Hughes a John Norton â’r cast ifanc hefyd.

Mae Dafydd nawr yn datblygu’r ddrama ymhellach dan yr enw Finlandia.

http://www.walesonline.co.uk/whats-on/arts-culture-news/playwright-dafydd-james-very-special-6680559

http://poblcaerdydd.com/fe-ddawr-byd-i-ben/

Lluniau gan Kirsten McTernan.

Gwaith dylunio gan Cadi Lane.