‘So begins a new period for the Welsh-language National Theatre, and the Renaissance we’ve been waiting for so long.’ Y Cymro

Deffro’r Gwanwyn is Dafydd’s translation of Spring Awakening the musical by Steven Sater and Duncan Sheik.

Based on Frank Wedekind’s play, and set in late 19th century Germany, the musical tells the story of a group of confused and conflicted young people as they grapple with their sexuality in a society that represses and denies the force of their new instincts, with catastrophic affects.

Produced by Theatr Genedlaethol – the Welsh language national theatre – and directed by Elen Bowman, it originally toured Wales to great acclaim in March/April, 2011, and was an instant sell-out hit. It subsequently toured again in November/December, 2011.

‘Adlais’ (‘Left Behind’) and ‘Haf ein Hiraeth’ (‘Song of Purple Summer’) are published by Lolfa in the musical theatre song anthology Sioetastig!

Feature on ‘Heno’:

Feature on ‘Pethe’:

A Taste of the Show:

‘Wele gychwyn cyfnod newydd ar y Theatr Genedlaethol Gymraeg, ac efallai’r Dadeni y buom yn aros amdano gyhyd.’ Y Cymro

Deffro’r Gwanwyn yw cyfieithiad Dafydd o Spring Awakening: A New Musical gan Steven Sater a Duncan Sheik.

Wedi ei seilio ar ddrama Frank Wedekind, a’i lleoli yn yr Almaen yn yr 19eg ganrif, mae’r sioe gerdd yn adrodd hanes grŵp o bobl ifainc yn brwydro gyda’u rhywioldeb mewn cymdeithas sy’n anwybyddu ac yn gwadu pŵer eu dyheadau, â sgil-effeithiau trychinebus.

Theatr Genedlaethol gynhyrchodd y sioe gydag Elen Bowman yn cyfarwyddo. Teithiodd y sioe o amgylch Cymru ym Mawrth/Ebrill, 2011, a chafwyd derbyniad syfrdanol iddi. Aeth ar daith unwaith eto, Tachwedd/Rhagfyr, 2011.

Mae ‘Adlais’ (‘Left Behind’) a ‘Haf ein Hiraeth’ (‘Song of Purple Summer’) wedi eu cyhoeddi gan Lolfa yn y gyfrol Sioetastig!

Deffro’r Gwanwyn ar ‘Wedi 7’:

Deffro’r Gwanwyn ar ‘Pethe’:

Blas o’r Cynhyrchiad: