‘Has welsh theatre found its voice?’ Guardian

‘One of Wales’ most sought-after playwrights.’ Western Mail

‘One of the most exciting Welsh theatre artists of his generation.’ John McGrath, National Theatre Wales

‘He changed the landscape of Welsh language theatre forever.’ Tim Price, Contemporary Welsh Plays

 

Dafydd is an award-winning writer, composer and performer, working in theatre, radio and television in both English and Welsh. His work has been performed across the UK and internationally in Australia, Canada, Hong Kong, New Zealand, Sweden, Taiwan and the USA. He trained in the Lecoq pedagogy at the London International School of Performing Arts (LISPA) and has a Ph. D in Theatre Studies from Warwick University.

Writing and composing credits include: MOTHER COURAGE (National Theatre Wales); GWAITH/CARTREF (10 Episodes for Fiction Factory, Celtic Media Award); HERITAGE (National Theatre Connections); LLWYTH (Theatr Genedlaethol/Sherman Cymru, Wales Theatre Critics Award); MY NAME IS SUE (Total Theatre Award) & SUE: THE SECOND COMING (Dafydd James & Company); THE VILLAGE SOCIAL (NTW/National Theatre Studio); PETER PAN (Sherman Cymru); SNOWCHILD (Sherman Cymru) and WHATEVER! THE MUSICAL (Canned Productions).

Writing credits include: CRACKANORY (Tiger Aspect/Dave); YURI (Translation of Youri, August 012), PSYCHOBITCHES (Tiger Aspect/Sky Arts, winner of Rose d’Or Award); TERRACE (BBC, Radio 3); FE DDAW’R BYD I BEN (Richard Burton Company and Sherman Cymru); DEFFRO’R GWANWYN (Translation of SPRING AWAKENING: A NEW MUSICAL, Theatr Genedlaethol); Y NYTH (Translation of THE FLOCK, Gwasg Gomer); THE BOY WHO WENT FISHING FOR COMPLIMENTS (RWCMD), DRIVING HOME FOR CHRISTMAS (Radio Wales) and CLICK (Mess Up the Mess).

Performing credits include: ANTHEM (Joio); GWAITH/CARTREF (Fiction Factory); CYFRINACH LLYFR KELLS (Cwmni Da); C2: DAFYDD JAMES (Radio Cymru), and he continues to perform as his award-winning alter ego ‘Sue Timms’.

Dafydd was also dramaturg on THE BLOODY BALLAD (MTM awards) and THE FORSYTHE SISTERS for Gagglebabble and THE HARRI PARRIS: THE BIG DAY for Mai oh Mai productions.

 

Current projects include:

ALL THAT I AM, a play for RWMCD/Sherman Cymru.

WONDERMAN, an adaptation of Roald Dahl’s short stories with Gagglebabble, to premiere in Edinburgh next August.

JAM, a radio play for Radio 4.

OBLIVION, an original drama series for Fiction Factory.

BEAST, an original drama series for Scott Free Productions.

A LARGE SCALE MUSICAL, to be announced.

 

Dafydd’s Artistic Vision

I write stories in words and music. Sometimes I tell them too.

Having grown up bi-lingual and living in Cardiff, Wales, I am inspired by the ‘in-between’ spaces. Often exploring the transgressive and transformative, I am fascinated by acts of translation: between languages, between culture and between phenomena. I’m interested in stories and characters that exist between life’s dualities, teetering on the brink of that which makes us non/human and in/sane and through these I seek to challenge the boundaries of social ‘norms’, scrutinising life’s mundane moments to reveal the epic and vice versa. I am interested in the queer, paradoxical and profound dimensions of life.

I trained in the Lecoq pedagogy, so there is often a collaborative and inter-disciplinary dimension to my work. Innovative work often emerges from the unexpected encounter between artists, methods, and knowledges during collaboration. I am particularly interested in crossing the boundaries between forms and genres (e.g. ‘There are loads of labels you can stick on My Name is Sue, but none of them describes why it works so well’ The Times) and when theatre, music, comedy and story-telling fuse together to produce viscerally immersive art.

I approach creation through combining research, thought, dialogue, devising, improvising, writing, composing and feedback. My process is one where I dream (imagine), vomit (play uncensored), and sculpt (structure/re-write).

I aim to produce stories with a wide and inter-generational appeal, be that in theatre or on radio or screen, and am passionate about attracting new and younger audiences to my work. Inclusivity is important to me, and I view this coming together of seemingly disparate audience ‘tribes’ as a political intent in my work.

 

Selected Awards

Rose d’Or Award, for Psychobitches

Celtic Media Award for Drama, for Gwaith/Cartref

Music Theatre Matters, for Bloody Ballad

Wales Theatre Critics Award, for Llwyth

Total Theatre Award for Music and Theatre, for My Name is Sue

Cameron Mackintosh Award, for The Hunting of the Snark

‘Has welsh theatre found its voice?’ Guardian

‘One of Wales’ most sought-after playwrights.’ Western Mail

‘One of the most exciting Welsh theatre artists of his generation.’ John McGrath, National Theatre Wales

‘He changed the landscape of Welsh language theatre forever.’ Tim Price, Contemporary Welsh Plays

 

Mae Dafydd yn awdur, cyfansoddwr a pherfformiwr arorbryn, sy’n gweithio ym maes y theatr, radio a theledu yn Gymraeg ac yn Saesneg. Perfformiwyd gwaith Dafydd ledled y DU ac yn rhyngwladol yn Awstralia, Canada, Hong Kong, Seland Newydd, Sweden, Taiwan ac UDA. Hyfforddodd yn nulliau Jacque Lecoq yn Ysgol Celfyddydau Perfformio Ryngwladol Llundain (LISPA) ac mae wedi ennill Ph. D mewn Astudiaethau Theatr o Brifysgol Warwick.

Credydau ysgrifennu a chyfansoddi yn cynnwys: MOTHER COURAGE (National Theatre Wales); GWAITH/CARTREF (10 Pennod i Fiction Factory, Gwobr Celtic Media); HERITAGE (National Theatre Connections); LLWYTH (Theatr Genedlaethol/Sherman Cymru, Gwobr Beirniaid Theatr Cymru); MY NAME IS SUE (Gwobr Total Theatre) & SUE: THE SECOND COMING (Dafydd James & Company); THE VILLAGE SOCIAL (NTW/National Theatre Studio); PETER PAN (Sherman Cymru); SNOWCHILD (Sherman Cymru) a WHATEVER! THE MUSICAL (Canned Productions).

Credydau ysgrifennu yn cynnwys: CRACKANORY (Tiger Aspect/Dave); YURI (Cyfieithiad o Youri, August 012), PSYCHOBITCHES (Tiger Aspect/Sky Arts, Ennillydd Gwobd Rose d’Or); TERRACE (BBC, Radio 3); FE DDAW’R BYD I BEN (Cwmni Richard Burton a Sherman Cymru); DEFFRO’R GWANWYN (Cyfieithiad o SPRING AWAKENING: A NEW MUSICAL, Theatr Genedlaethol); Y NYTH (Cyfieithiad o THE FLOCK, Gwasg Gomer); THE BOY WHO WENT FISHING FOR COMPLIMENTS (RWCMD), DRIVING HOME FOR CHRISTMAS (Radio Wales) a CLICK (Mess Up the Mess).

Credydau perfformio yn cynnwys: ANTHEM (Joio); GWAITH/CARTREF (Fiction Factory); CYFRINACH LLYFR KELLS (Cwmni Da); C2: DAFYDD JAMES (Radio Cymru), ac mae dal i berfformio fel ei gymeriad poblogaidd arobryn ‘Sue Timms’.

Roedd Dafydd hefyd yn gweithio fel dramaturg ar THE BLOODY BALLAD (MTM awards) a THE FORSYTHE SISTERS i Gagglebabble yn ogystal â THE HARRI PARRIS: THE BIG DAY i Mai oh Mai productions.

 

Prosiectau cyfredol yn cynnwys:

ALL THAT I AM, RWMCD/Sherman Cymru.

WONDERMAN, addasiad o straeon byrion Roald Dahl gyda Gagglebabble, yn agor yng Ngwyl Caeredin ym mis Awst.

JAM, drama radio ar gyfer Radio 4.

OBLIVION, cyfres ddrama wreiddiol ar gyfer Fiction Factory.

BEAST, cyfres ddrama wreiddiol ar gyfer Fiction Factory.

SIOE GERDD NEWYDD, i’w chyhoeddi.

 

Gweledigaeth Artistig Dafydd

Dwi’n sgwennu straeon yn defnyddio geiriau a cherddoriaeth. Weithiau dwi’n eu perfformio hefyd.

Ar ôl cael fy magu’n ddwyieithog ac yn byw yng Nghaerdydd, mae’r mannau ‘canol’ yn fy ysbrydoli boed rhwng ieithoedd, rhwng diwylliannau neu rhwng ffenomena. Mae gen i ddiddordeb mewn straeon a chymeriadau sy’n bodoli rhwng deuolrwydd bywyd. Trwy’r rhain, dwi’n ceisio herio ffiniau ‘normau’ cymdeithasol, gan archwilio adegau cyffredin bywyd i ddatgelu’r epig neu’r epig i ddatgelu’r cyffredin. Mae gen i ddiddordeb mawr mewn ‘queerness’ bywyd a’i baradocsau.

Mae ‘na ddimensiwn cydweithredol a rhyngddisgyblaethol i fy ngwaith. Credaf bod y gwaith mwyaf arloesol yn deillio o’r cysylltiadau annisgwyl yna a geir rhwng artistiaid yn ystod y broses gydweithredu. Mae gen i ddiddordeb mawr mewn croesi’r ffiniau rhwng ffurfiau a genres (e.e. ‘There are loads of labels you can stick on My Name is Sue, but none of them describes why it works so well’ The Times), a sut gall theatr, cerddoriaeth, comedi a naratif blethu i gynhyrchu celf sy’n treiddio i fêr yr esgyrn.

Mae fy mhroses greadigol yn cyfuno gwaith ymchwil, meddwl, deialog, dyfeisio, gwaith byrfyfyr, ysgrifennu, cyfansoddi ac adborth. Mae’n broses lle y byddaf yn breuddwydio (dychmygu), yn chwydu (y ddrama heb ei sensro) ac yn cerfio (strwythuro/ailysgrifennu). 

Rwyf yn anelu o hyd at gynhyrchu straeon sy’n apelio’n eang ac sy’n apelio i wahanol genedlaethau, boed hynny yn y theatr, ar y radio neu ar y sgrîn, ac rwyf yn awyddus iawn i ddenu cynulleidfaoedd newydd ac ifancach i’m gwaith. Mae cynwysoldeb yn bwysig i mi, ac mae dod â ‘llwythi’ cynulleidfa arwahanol at ei gilydd yn un o fwriadau gwleidyddol fy ngwaith.

 

Gwobrau Dethol:

Gwobr Rose d’Or am Psychobitches

Gwobr Ddrama Celtic Media am Gwaith/Cartref

Music Theatre Matters am Bloody Ballad

Gwobr Wales Theatre Critics am Llwyth

Gwobr Cerddoriaeth a Theatr Total Theatre am My Name is Sue

Gwobr Cameron Mackintosh am The Hunting of the Snark